0602517727137

Eleni Karaindrou
Elegy Of The Uprooting/Concert At Megaron,Athen

DVD-Video Album, ECM1772713, EAN 0602517727137 / EX2
Jazz, rec. 2005

Maria Farantouri, Eleni Karaindrou, Antonis Kontogeorgiou, Camerata Orchestra, Alexandros Myrat