4025083603722

Schmejchl Un Trern
Weinhöppel,Susanne

CD, KIP6037, EAN 4025083603722 / CX2
Klassik, © 2009

 1. In jiddischn wort
 2. Awreml marwicher
 3. Kinderjoren
 4. Dos kelbl
 5. Di gefalene
 6. Dort bajm breg fun weldl
 7. Gisst she on
 8. Ojfn wejg
 9. Ich bin a jid
 10. Schtil, di nacht is ojsgeschternt
 11. A maisse
 12. Wi nemt men a bissele masl
 13. Rabejnu tam
 14. Unter di grininke bejmelech
 15. Wu bist gewejn
 16. Acht mal acht